Muziek video voor het nummer "Soms" van de band: De Toegift

"'Soms' biedt een troostende stem, en herinnert mij er aan om afstand te nemen wanneer ik zo gefocust ben op wat er recht voor mij gebeurd, en op die manier grotere gehelen te zien.
Want juist in de haast van het alledaagse, moet er plaats gemaakt worden om precies deze ruimte te nemen. 
Met lange shots van dromerige suggestieve landschappen die je aandacht de muziek in trekken, lijkt deze omgeving haast te verdwijnen in het oneindige, wat typerend is van een niet fysieke omgeving.
In deze digitale scherpte ga je op in een zee van punten, die op hun beurt weer onderdeel zijn van een groter geheel."
Music video for the song "Soms" by the band: De Toegift

"'Soms' offers a comforting voice, reminding me to step back when I'm so focused on what's happening right in front of me, and in that way see bigger wholes.
Because precisely in the rush of the mundane, it is necessary to make way to take exactly this space. 
With long shots of dreamy evocative landscapes that draw your attention to the music, this environment almost seems to disappear into infinity, which is typical of a non-physical environment.
In this digital acuity, you become absorbed in a sea of dots, which in turn are part of a bigger picture."
Back to Top